Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh xăng dầu

Tập trung hoàn thiện các mô hình, phương án kinh doanh cũng như lựa chọn đối tác phù hợp để phát triển dịch vụ gia tặng tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Đông Nam, tận dụng tối đa lợi thế chuỗi bán lẻ, làm gia tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

111
Hệ thống xăng dầu có mặt tại các huyện thành trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
111