Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO BÃI 2 Thị Xã Phú Mỹ 03/01/2022
NHÂN VIÊN VĂN THƯ 1 Long Điền 28/11/2021
KỸ SƯ - CAO ĐẲNG XÂY DỰNG 6 Long Điền 18/12/2021
PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN/KINH DOANH (PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH KINH DOANH) 1 Long Điền 28/11/2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 4 Long Điền 03/01/2022