dự án

Công viên đông tây

Phường Long Hương, tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu,Việt Nam

Nhà máy nước châu đức

Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu,Việt Nam