Công viên đông tây

Công viên đông tây

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Phường Long Hương, tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu,Việt Nam
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  70 tỷ
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  Ban QLDA Đầu tư xây dựng Tp Bà Rịa
 • SỐ TẦNG
  Chiều dài 600m
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Ngày 24 tháng 01 năm 2014
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Ngày 24 tháng 01 năm 2016

Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày Ngày 24 tháng 01 năm 2016

 

Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày Ngày 24 tháng 01 năm 2016