Dự án đầu tư

  Kho bãi Đông Nam Warehouse

  Đường số 12, KCN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

  Trạm cung ứng xăng dầu Phú Mỹ

  Đường số 3, KCN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

  Công viên đông tây

  Phường Long Hương, tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu,Việt Nam