Sự kiện video hình ảnh

Trung tâm hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dự án gồm một khối công trình chính cao 5 tầng và một tầng hầm được bố trí 4 khu chức năng làm việc độc lập: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh và Khu lưu giữ chuyên dụng của Tỉnh ủy. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ khác.