Sự kiện video hình ảnh

Dongnam Warehouse

DONGNAM WAREHOUSE  là một trong những công ty hàng đầu trong dịch vụ cho thuê Kho bãi đa chức năng tại Việt Nam. Dongnam Warehouse cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ cũng như các giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực Kho bãi. Dongnam Warehouse luôn luôn không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển đa ngành như là trung tâm phân phối, hậu cần, tiếp vận… theo chiến lược lâu dài. Nhằm hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics vốn đã được khẳng định thông qua uy tín thương hiệu Dongnam Warehouse trên thị trường.