Trường trung học cơ sở Phước Hưng

Trường trung học cơ sở Phước Hưng

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  UBND Thành phố Bà Rịa
 • SỐ TẦNG
  03 Tầng
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Ngày 18 tháng 12 năm 2018
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Đến nay

Công trình Trường trung học cơ sở Phước Hưng đang trong quá trình thi công xây dựng dự kiến công trình  hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021

 

Công trình Trường trung học cơ sở Phước Hưng đang trong quá trình thi công xây dựng dự kiến công trình  hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021