Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray

Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  17 tỷ
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  Ban QLDA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Ngày 11 tháng 08 năm 2015
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Ngày 11 tháng 08 năm 2016

Công trình Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng Ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

 

Công trình Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng Ngày 11 tháng 08 năm 2016