Tin công ty

Hội nghị tuyên dương khen thưởng Gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo

 
      - Sáng 30/6, Ban lãnh đạo công ty phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức hội nghị tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Công Quyền, Phó giám đốc thường trực; đồng chí Công đoàn Viễn Chinh, Chủ tịch BCH Công đoàn và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí trong BCH Công đoàn. 
 
 
       - Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam đang có trên 600.000 công nhân, viên chức, lao động. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, năm 2022 đã có nhiều sáng kiến ​​trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy nhanh tiến độ thi công. 
 

        - Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Công Quyền, Phó giám đốc thường trực khẳng định vai trò lớn của ngũ ngũ ngũ công nhân viên chức, người lao động với Phong trào thi đua “Lão động giỏi, Lão động sáng tạo”, đóng góp tích cực cùng cả công ty thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó giám đốc đề nghị cấp công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động toàn công ty tiếp tục phát huy nội lực, hăng hái đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Lào giỏi, Lào động sáng tạo ”. Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của từng phòng ban chuyên môn. Đẩy mạnh phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

 
       - Tại hội nghị, Ông Lê Công Quyền, Phó giám đốc thường trực tặng Bằng khen “Lao động sáng tạo” cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.