Đường Tân Hưng

Đường Tân Hưng

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Tân Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  100 tỷ
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bà Rịa
 • CHIỀU DÀI (KM)
  1 Km
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Ngày 22 tháng 01 năm 2014
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Ngày 22 tháng 07 năm 2016

Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 22 tháng 07 năm 2016