Đường trường sa Long Sơn

Đường trường sa Long Sơn

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Đường Trường sa, Long Sơn, Tp Vũng Tàu, tỉnh
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  72 tỷ
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • CHIỀU DÀI (KM)
  1.8 Km
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Ngày 08 tháng 06 năm 2009
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Ngày 08 tháng 09 năm 2010

Công trình Đường và cầu từ Gò Găng qua Long Sơn TP Vũng Tàu đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng Ngày 08 tháng 09 năm 2010

 

Công trình Đường và cầu từ Gò Găng qua Long Sơn TP Vũng Tàu đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng Ngày 08 tháng 09 năm 2010