Đường Cái Mép Thị Vải Đoạn 1

Đường Cái Mép Thị Vải Đoạn 1

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  60 tỷ
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  Ban QLDA Giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải
 • CHIỀU DÀI (KM)
  2.05 Km
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Ngày 14 tháng 03 năm 2016
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Ngày 14 tháng 03 năm 2017

Tổng quan về đường liên cảng Cái Mép Thị Vải

Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải có vai trò vô cùng quan trọng với kinh tế thị xã Phú Mỹ. Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải đi qua 6 KCN tập trung (ước tính 4000ha diện tích), nhóm cảng biển số 5, 17 cảng đã được khai thác,13 dự án cảng chuẩn bị đầu tư xây dựng với mức vốn dự kiến là 100 ngàn tỷ đồng. Kết nối các dự án lớn và trọng điểm như đường Phước Hòa – Cái Mép, đường 991B thị xã Phú Mỹ, quốc lộ 56. Dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải giúp hỗ trợ đồng bộ, kết nối hệ thống giao thông trong khu vực, nâng cao hiệu quả sử dụng của các cảng và khu vực cảng.

Trên thực tế, áp lực về lượng hàng hóa khiến QL51 bị quá tải và không đủ đáp ứng cho các nhà đầu tư, do đó dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải đóng vai trò như một cánh tay đắc lực” giúp gỡ rối những “điểm nghẹt” giao thông chạy dọc theo hệ thống cảng. Khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ được rút ngắn đáng kể.

 

Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải sẽ trở thành tuyến đường duy nhất giúp khai thác hệ thống dọc sông Cái Mép và hệ thống cảng biển. Trước hết, đây sẽ là tuyến đường hỗ trợ thi công cảng biển. Cầu Phước An  giúp kết nối đường cao tốc liên vùng phía Nam và đường cao tốc Bắc – Nam với đường liên cảng Cái Mép giúp khai thác tối đa ưu thế về địa lý (nước sâu) của cảng Cái Mép – Thị Vải, song song với đó là sự phát triển của các KCN và dịch vụ Logistic.

Chính vì điều đó, đường liên cảng Cái Mép Thị Vải được xem là một trong những tuyến đường đối ngoại quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ liên kết vùng và có vai trò không thể thay thế trên bước đường thực hiện mục tiêu phát triển cảng biển khu vực Cái Mép Thị Vải.

Tổng quan về đường liên cảng Cái Mép Thị Vải

Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải có vai trò vô cùng quan trọng với kinh tế thị xã Phú Mỹ. Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải đi qua 6 KCN tập trung (ước tính 4000ha diện tích), nhóm cảng biển số 5, 17 cảng đã được khai thác,13 dự án cảng chuẩn bị đầu tư xây dựng với mức vốn dự kiến là 100 ngàn tỷ đồng. Kết nối các dự án lớn và trọng điểm như đường Phước Hòa – Cái Mép, đường 991B thị xã Phú Mỹ, quốc lộ 56. Dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải giúp hỗ trợ đồng bộ, kết nối hệ thống giao thông trong khu vực, nâng cao hiệu quả sử dụng của các cảng và khu vực cảng.

Trên thực tế, áp lực về lượng hàng hóa khiến QL51 bị quá tải và không đủ đáp ứng cho các nhà đầu tư, do đó dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải đóng vai trò như một cánh tay đắc lực” giúp gỡ rối những “điểm nghẹt” giao thông chạy dọc theo hệ thống cảng. Khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ được rút ngắn đáng kể.

Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải sẽ trở thành tuyến đường duy nhất giúp khai thác hệ thống dọc sông Cái Mép và hệ thống cảng biển. Trước hết, đây sẽ là tuyến đường hỗ trợ thi công cảng biển. Cầu Phước An  giúp kết nối đường cao tốc liên vùng phía Nam và đường cao tốc Bắc – Nam với đường liên cảng Cái Mép giúp khai thác tối đa ưu thế về địa lý (nước sâu) của cảng Cái Mép – Thị Vải, song song với đó là sự phát triển của các KCN và dịch vụ Logistic.

Chính vì điều đó, đường liên cảng Cái Mép Thị Vải được xem là một trong những tuyến đường đối ngoại quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ liên kết vùng và có vai trò không thể thay thế trên bước đường thực hiện mục tiêu phát triển cảng biển khu vực Cái Mép Thị Vải.