Trường Tiểu Học Phước Tỉnh

Trường Tiểu Học Phước Tỉnh

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  110 Tỷ
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  Ban QLDA ĐTXD huyện Long Điền
 • SỐ TẦNG
  03 Tầng
 • NĂM KHỞI CÔNG
  09 tháng 06 năm 2014
 • NĂM HOÀN THÀNH
  25 tháng 05 năm 2016

Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 22 tháng 07 năm 2016