TTHC huyện Long Điền

TTHC huyện Long Điền

 • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
  Phường Phước Trung, tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu,Việt Nam
 • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  Khoảng 200 tỷ đồng
 • CHỦ ĐẦU TƯ

  Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • SỐ TẦNG
  06 Tầng
 • NĂM KHỞI CÔNG
  Năm 2009
 • NĂM HOÀN THÀNH
  Năm 2011

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đóng tại phường Phước Trung trong khu đất rộng khoảng 20 ha gồm 7 cụm tòa nhà văn phòng, mỗi cụm cao 6 tầng phục vụ cho tất cả các khối nghiệp vụ hành chính, nhà nước của tỉnh.

Trung tâm hành chính chính trị tỉnh BR-VT gồm 5 dự án thành phần: Trung tâm hội nghị; Trụ sở cơ quan khối đảng và đoàn thể; Trụ sở cơ quan khối chính quyền; Khối phục vụ và hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, công trình còn được đầu tư đầy đủ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện, camera quan sát… Do BR-VT được chọn làm điểm để thực hiện theo mô hình tập trung nên từ công tác, thiết kế, kiến trúc đến xây dựng đều có nhiều khác biệt so với trước đây. Ngoài việc được đầu tư xây dựng theo hình thức tập trung nhằm thống nhất về mặt kiến trúc và giảm chi phí, khi trung tâm hành chính chính trị tỉnh BR-VT đi vào hoạt động còn tạo ra một phong cách làm việc mới, năng động và hiệu quả hơn.

aaaa

 

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đóng tại phường Phước Trung trong khu đất rộng khoảng 20 ha gồm 7 cụm tòa nhà văn phòng, mỗi cụm cao 6 tầng phục vụ cho tất cả các khối nghiệp vụ hành chính, nhà nước của tỉnh.

Trung tâm hành chính chính trị tỉnh BR-VT gồm 5 dự án thành phần: Trung tâm hội nghị; Trụ sở cơ quan khối đảng và đoàn thể; Trụ sở cơ quan khối chính quyền; Khối phục vụ và hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, công trình còn được đầu tư đầy đủ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện, camera quan sát… Do BR-VT được chọn làm điểm để thực hiện theo mô hình tập trung nên từ công tác, thiết kế, kiến trúc đến xây dựng đều có nhiều khác biệt so với trước đây. Ngoài việc được đầu tư xây dựng theo hình thức tập trung nhằm thống nhất về mặt kiến trúc và giảm chi phí, khi trung tâm hành chính chính trị tỉnh BR-VT đi vào hoạt động còn tạo ra một phong cách làm việc mới, năng động và hiệu quả hơn.